Seja bem-vindo ao nosso blog.

Este é o nosso canal de comunicação!

Qualquer dúvida, contribuição, sugestão ou crítica, escreva-nos: juventude_espirita@hotmail.com


segunda-feira, 30 de maio de 2016

Revista Virtual de ESPERANTO: Esperanto Ilustrita

Saluton amikoj, bonan matenon

Compartilhamos com todos uma super dica. 

Quer aprender mais Esperanto, praticar o que já sabe?


Temos disponível online uma revista eletrônica que traz textos na língua e em português. 

Para os textos em esperanto você pode acessar o link.
E os textos em português há a versão neste link.

Bonaj studoj!

 

Para refletir... André Luiz


quinta-feira, 26 de maio de 2016

JOVEM ESPÍRITA QUER SABER!

Caros amigos, 

vocês conhecem o nosso projeto Jovem Espírita Quer Saber

Nele trabalhamos as dúvidas e as perguntas dos jovens sobre o tema do nosso encontro e elas são respondidas pelos amigos da Doutrina Espírita!
 

Hoje teremos nosso primeiro Jovem Espírita Quer Saber sobre sexualidade, temática do nosso próximo encontro

Envie pra nós a sua pergunta através do nosso email (juventude_espirita@hotmail.com) ou em nosso perfil no Facebook.

Palestra online: Seminário Homossexualidade com Andrei Moreira

Bom dia amigos! 

Feriadão sempre temos tempo livre...
Que tal aproveitar pra estudar um pouquinho?

Estamos nos preparando para nosso próximo encontro, que abordará a sexualidade, com palestras online sobre o tema. 

Hoje contaremos com um seminário do companheiro Andrei Moreira que nos traz um estudo profundo sobre a questão da Homosexualidade. 

Não deixe de assistir. 


Parte 1:

(Caso não consiga visualizar, clique aqui)

Parte 2:

(Caso não consiga visualizar, clique aqui)

Para refletir...


segunda-feira, 23 de maio de 2016

LA MISIO DE ESPERANTOLA MISIO DE ESPERANTO

Dum la multnombraj aliformiĝoj de la mondo, ne malmultaj estas la centroj, kiuj sin instalas nun sur la Tero, celante starigi la estontecon de la homaro. Se ĉie ni konstatas la disfalon de la homaj konstruaĵoj, renovigantan la vojon de l’ civilizacio, ni rigardas ankaŭ tiujn armeojn da laboristoj por la konstruaĵoj de l’ estonteco, kvazaŭ konstruantoj de nova mondo, dissemitaj sur la teraj vojoj, sed klopodantaj por rektigi iliajn direktojn.

Estas tiuj ja la laboristoj de la Dia progreso, firme tenantaj en la manoj la potencan pioĉon de la fido super ĉio al Tiu, Kiu estas la lumo de niaj destinoj. En la amaso de tiu preparado de renovigaj energioj celantaj la venontan jarmilon, mi deziras mencii Esperanton, fratece ĉirkaŭprenante nian fraton, kiu fariĝis sincera proklamanto de ĝia afero, en obeo al la Dia determinismo de l’ taskoj ricevitaj en la lumo de l’ spirita mondo.

Jesuo deklaris, ke Li ne venis sur nian planedon por detrui la Leĝon, same kiel Spiritismo en sia formo de Konsolanto ne starigis sin por elpeli la ekzistantajn religiojn. La Majstro venis por plenumi la principojn de la Leĝo tiel same kiel la konsolanta Doktrino venas por restarigi la Veron kaj reenkonduki la esperon en la korojn en tiu ĉi terura tempo por la mondo, kiam ĉiuj ties moralaj valoroj estas ĝisfundamente en danĝero antaŭ la doktrinoj de l’ perforto, kiuj ebriigis la cerbon de l’ nuntempa civilizacio, kiel maldolĉa veneno pereiganta la energion de maljuniĝinta korpo.

Esperanto ankaŭ ne venis, amikoj, por detrui la lingvojn uzatajn en la mondo en la interŝanĝado de la pensoj. Ĝia Misio estas la alta tasko de unuigo kaj kunfratigo, celante la universalan unuecon. Ĝia principo estas konkordo kaj ĝiaj apostoloj estas egale laborkunuloj de ĉiuj, kiuj sinoferadis por la dia idealo de l’ homa solidareco, ĉu en ĉi tiuj, ĉu en aliaj cirkonstancoj.

La Helpa Lingvo estas unu el la plej fortaj vokoj al frateco ankoraŭ aŭdataj sur nia planedo malriĉiĝinta je spiritaj valoroj, en la nuna momento de apartigemo, de aŭtarkio, de kolektiva egoismo, de falsita naciismo.

La ekzemplo de l’ moderna Eŭropo donas al ni ideon pri tiu dolora situacio: Ĉiuj popoloj havas entuziasmajn advokatojn, kiuj per varmegaj paroladoj pravigas tiun aŭ alian decidon de siaj registaroj. La nacioj estas grandaj tribunoj, kie ĉiu parolas pri si mem kaj humiligas la laborojn de sia frato. Oni protektas ĉiun politikan krimon, se ĝi nur estas farita interne de la landlimoj. Tamen la granda Eŭropo, tiu patrina noblega estaĵo, kiu kunlaboris por la homa perfektigo, kiu instruis kaj edukis, altigante la spiriton de la mondo, tiu havas neniun advokaton, posedas neniun voĉon por aŭdigi la ĝemojn de sia disŝirita koro, ĉar la landlimoj apartigis ĉiujn ĝiajn infanojn per dikaj muroj el sablo kaj ŝtalo, ĝin transformante en tiun dezerton malĝojigan por la koroj, kie ne ekzistas la fonto de amo por refortigi la animojn.

Ja, en la nuna tempo Esperanto estas forto promesanta unuigon kaj harmonion, ĉar ĝi faciligas la interŝanĝon de la universalaj valoroj. Ĉu revo? Ĉu propagando nur per parolo? Ĉu nova movado por starigi ekonomian profiton? Ĉiuj tiuj ĉi supozoj povos esti eldirataj de malatentaj spiritoj; sed nur de l’ malatentaj, kiuj atendas la ĝeneralan aliĝon por poste eldiri sian senĝenan elekton. Tamen tiuj, kiuj serĉas la lumon de la sincereco por ekzameni ĉiujn aferojn, tiuj scipovos trovi en la esperantista movado tiun renovigan lumon, kiu en sanktaj efektivigoj, jam nun, heligos pli malfrue la ideojn de la mondo, elstarigante la noblecon de ĝiaj principoj direktataj de tiu frateca sento, kiu venas el la Dia penso de Jesuo por ĉiuj verkoj de l’ homa evoluado.

Esperanto estas leciono de l’ frateco. Ni lernu ĝin por esplori sur la Tero la penson de la suferantoj kaj laborantoj sur aliaj kampoj. En laŭvorta senco mi diras: “ni lernu ĝin”, ĉar ni ankaŭ estas viaj laborkunuloj, kiuj jam akiris la esprimon de l’ universala penso, kaj al vi deziras tiun saman spiritan bonon, por ke tiamaniere ni organizadu sur la Tero la plej efikajn movadojn por unuecigo. Dio estas adorata de la homoj tra multnombraj lingvoj, kiuj estas la sektoj kaj la religioj, ĉiuj celantaj la mirindan bonon de l’ esenca unueco. Ni kopiu tiun saĝan klopodon de la Dia naturo kaj marŝu al la sintezo de la esprimo, malgraŭ la diverseco de l’ procedoj per kiuj vi esprimas viajn pensojn.

Tiu tuta penado apartenas al la justa frateco kaj nun, petegante al Jesuo, ke Li benu la laborojn kaj esperojn de nia ĉeestanta frato, sanktigante la penadon lian kaj de liaj laborkunuloj en la sama tasko, kiu estas al ili donita de la spiritaj potencoj, mi lasas al vi ĉiuj mian deziron de paco, esperante por ni ĉiuj, humilaj disĉiploj de la Kristo, la refortigantan benon de Lia amo.

EMMANUEL (Spirito). (Psikografie skribita de la mediumo Francisco Cândido Xavier la 19-an de Januaro 1940 en la brazila urbo Pedro Leopoldo kaj presita en la samjara Februara numero de la revuo “Reformador”, oficiala organo de la Brazila Spiritisma Federacio.)

Para refletir... Joanna de Angelis


domingo, 22 de maio de 2016

Juventude e sexualidadeJuventude e sexualidade


 “Pois que somos templo de Deus vivo.” – Paulo (1)

Dentre as várias temáticas que permeiam a modernidade, a sexualidade, certamente, ganha papel de importância. Isto porque, embora seja reiterada e às vezes denegrida, a energia sexual é força inerente a toda criatura humana. Na realidade, à própria vida (2). E, de fato, Freud, o eminente pai da psicanálise, surpreendeu o mundo ao declarar que, desde a infância, o homem traz em sua constituição uma carga desta energia. 

Analisando-se ainda mais a questão, vê-se que, desde os reinos inferiores da natureza, esta potência aparece com grande impulso. Assim, cada indivíduo traz em si, mais ou menos, a herança das experiências sexuais adquiridas (3), do ponto de vista reencarnacionista, em vidas pretéritas; e, do ponto de vista evolucionista, no processo evolutivo, o qual tem seus primórdios ainda entre os animais irracionais, quando, então, gerava-se o instinto sexual.  

Esta sexualidade, portanto, está posta no universo para garantir as suas perpetuidades, felicidade e harmonia, sendo ela mesma um “recurso da lei de atração”, e, assim, uma faceta do amor (4).  

Por tudo isto, muito embora no estágio da Terra ela se exprima primordialmente pelo ato sexual, a sua manifestação pode-se dar por diversas formas, uma vez que o impulso de criatividade é uma de suas fundamentais características (5). E, desse modo, ao mesmo tempo em que pode ser sublimada, dá margens para ser transformada em outras criações, também, a serviço da humanidade.  

É desta forma que se consegue entender indivíduos invulgares que conseguem abster-se da cópula, muito embora recoloquem esta força em prol de outras atividades nobres em prol da humanidade.